***หน้านี้มีไว้สำหรับกรอกข้อมูลเพื่อสำรองที่นั่งเบื้องต้นเท่านั้น แต่การลงทะเบียนจะเสร็จสมบูรณ์เมื่อได้ดำเนินการชำระเงินเท่านั้น ในกรณีสมัครในนามบริษัท ต้องรบกวนผู้เข้าอบรมช่วยแจ้งทาง HR หรือผู้ประสานงานฝ่ายอบรมของบริษัทให้โทรติดต่อคุณกุ้งที่เบอร์ 089-118-6531 หรือส่งเมลมาที่ chemengedu.training@gmail.com เพื่อแจ้งรายละเอียดชื่อ-ที่อยู่บริษัทและเลขประจำตัวผู้เสียภาษีเพื่อดำเนินการออกใบแจ้งหนี้(invoice)ไปเรียกเก็บเงินกับทางบริษัทในขั้นตอนถัดไป
ชื่อ-นามสกุล (์Attendee Name-Last Name) กรุณากรอกทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ (เพื่อใช้ลงทะเบียนกับสภาวิศวกร) และกรอกได้มากกว่า 1 ผู้สมัคร : *
อีเมล์ (Attendee Email Address) กรอกได้มากกว่า 1 ผู้สมัคร  : *
เบอร์โทร (Attendee Contact Number) กรอกได้มากกว่า 1 ผู้สมัคร : *
ชื่อตำแหน่ง (Attendee Position) กรอกได้มากกว่า 1 ผู้สมัคร  :
ชื่อบริษัท หน่วยงานของรัฐหรือสถาบันการศึกษา (Company or Academic Name) : *
ชื่อโปรโมชั่น/โค้ดส่วนลด (Promotion Name/Discount Code) :
ประเภทการสมัคร (Registration Type) : *


**กรณีสมัครในนามบริษัท/หน่วยงานของรัฐ/สถานศึกษา กรุณาระบุข้อมูลของฝ่ายบุคคล หรือผู้ประสานงาน** (For Corporate/State Entreprise/ Academic Participant, please fill the contact person information) :
ชื่อ-นามสกุลของผู้ประสานงาน (์Contact Person Name-Last Name)  :
อีเมล์ผู้ประสานงาน (Contact Person Email) :
เบอร์โทรผู้ประสานงาน (Contact Person Tel. Number) :
**กรุณาระบุข้อมูลสำหรับออกใบแจ้งหนี้/ใบเสร็จ (Please fill the info. for issuing Invoice/Receipt)** :
ชื่อจดทะเบียนของบริษัท (Company Registration Name) :
ที่อยู่จดทะเบียนของบริษัท (Company Registration Address) :
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีของบริษัท (Company Taxpayer ID) :
สำนักงานหรือเลขที่สาขา (Head Office or Branch No.) :
หัวข้อสัมมนาที่ต้องการสมัคร (Interested Seminar/ Training Topic to Register) : *
ที่ใส่ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับกรณีต้องการสมัครมากกว่า 1 คอร์ส (Information Add for register more than 1 course) :
รูปแบบเอกสารที่ต้องการ (Required Document Type) : *

หัวข้อสัมมนาที่สนใจในอนาคต (Interested Seminar/ Training Topic to Consider) :

 
 
**Promotions & Discounts 
for Public Training @ Hotel**
  • Early-Bird Rate for Corporate Participants-2,000 THB discount from full price for registration at least 4 weeks (28 days) before the course date (reserve the early-bird rate by registration, not by payment). ส่วนลด early-bird นี้สำหรับผู้สมัครในนามบริษัทหรือนิติบุคคลเท่านั้น จองราคาส่วนลดนี้ได้นับจากวันยื่นความจำนงลงทะเบียน ไม่ใช่วันที่จ่ายค่าอบรม

  • Individual Participant Promotion: -50% OFF from full price (max 1 person per organization per course). Not eligible for early-bird rate above. สมัครในนามส่วนตัวลด 40% จากราคาเต็ม แต่ไม่สามารถขอใบเสร็จอบรมในนามบริษัทได้ และไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นๆข้างบนได้

  • Academic/State Enterprise Participant Promotion-40% OFF from full price (max 1 person per organization per course). Not eligible for early-bird rate above. สมัครในนามสถาบันการศึกษา หรือมหาวิทยาลัย หรือหน่วยงานของรัฐ ลด 40% จากราคาเต็ม สามารถขอใบเสร็จอบรมในนามสถาบันการศึกษา หน่วยงานของรัฐ  แต่ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นๆข้างบนได้

             **The above promotions may be subject to change without prior notice. All rights reserved by the organizer.
 
 
ผู้ชม
วันนี้ 7
เมื่อวาน 54
ทั้งหมด 395,150
ชมหน้าอื่นๆ
วันนี้ 7
เมื่อวาน 67
ทั้งหมด 455,637
"We Deliver Knowledge, Training and Consulting for Chemical and Mechanical Engineers"

Triple W Co. Ltd. (บริษัท ทริปเปิ้ลดับบลิว จำกัด)
12/35 Moo 2, Noenpra, Muang District, Rayong, 21000, THAILAND
(12/35 หมู่ที่ 2 ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000)

Contact Number: 66 8911 86531

E-mail: chemengedu.training@gmail.com
 
code
เว็บสำเร็จรูป
×